Ежедневно ние допускаме различни мисли, чувства и емоции. Често те не са овладени, нежелани са, дребнави и ангажират мислите ни. Реално това е напразно изхабена мисловна енергия, която се превръща в подходящ и здрав проводник за негативната енергия. Ние можем да тренираме духовно мислите си за да не допускаме тази отрицателна енергия, но често това е съпроводено с време, търпение и старание, болка. За да се чувства здрав човек Трябва ежедневно да мисли позитивно,но в натовареното ежедневие,това почти винаги се оказва невъзможно!

РИТУАЛИ ЗА: 

  • БЯЛА МАГИЯ ЗА ЛЮБОВ; 
  • ПАРИ; КЪСМЕТ; РАБОТА; 
  • ВЪЗЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИ ДВОЙКИ; 
  • КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ЛЮБИМ ЧОВЕК; 
  • НАСЛЕДСТВО; 
  • АРАБСКИ ЛЮБОВЕН РИТУАЛ; 
  • РАЗВАЛЯНЕ НА ЧЕРНА МАГИЯ; 
  • РОДОВО ПРОКЛЯТИЕ;